ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2017 14:40

Napisz do nas

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie jest szkołą przyjazną, autonomiczną, wyposażoną w wysoko wykwalifikowaną kadrę i sprzęt, otwartą na rozwój uczniów i nauczycieli, prężnie działającą w środowisku. Całodobowe monitorowanie szkoły wpływa na podniesienie bezpieczeństwa.

Młodzież odnosi sukcesy na konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Szkoła współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, radiem i telewizją oraz Filharmonią Rzeszowską. Uczniowie biorą udział w koncertach, obchodach świąt państwowych i kościelnych. Poszczególne sekcje organizują warsztaty szkoleniowe prowadzone przez wybitnych muzyków krajowych i zagranicznych oraz sesje naukowe poświęcone życiu i działalności muzyków i kompozytorów.

W szkole działają różnorodne instrumentalne zespoły kameralne,

Zespół wokalny p/k M. Walkiewicz
oraz zespoły rozrywkowe p/k M. Puto.

a także Big-Band prowadzony przez J. Szczęcha.

W szkole działa również chór OSM I st. p/d A. Charchut oraz Orkiestra OSM I st. p/d Marcina Puto

Najbardziej licznymi i reprezentacyjnymi zespołami szkolnymi są orkiestra symfoniczna p/d R. Naściszewskiego
oraz chór Cantores Resovienses p/d B. Adamczyk.

Tradycją Szkoły stały się imprezy typu:

 • "Młodzież Naszemu Miastu"

 • "Poranki Muzyczne"

 • "Konkursy Młodych Talentów"

 • "Audycje umuzykalniające" dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych miasta i regionu

oraz konkursy i warsztaty pod patronatem Fundacji Szkolnictwa Muzycznego:

 • Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych

 • Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. B. Kostrzewskiej

 • Wokalno-Instrumentalne Warsztaty muzyki jazzowej

Szkoła utrzymuje  regularne kontakty z zaprzyjaźnionymi miastami w Niemczech i na Węgrzech oraz Litwie co stwarza możliwość koncertowania młodzieży za granicą.

Artystyczne dokonania młodzieży prezentowane są na antenie Radia i Telewizji Rzeszów.

do góry

1. Specjalność INSTRUMENTALISTYKA

daje możliwość nauki gry na:

 • skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze
  - więcej

 • flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie, akordeonie i perkusji
  - więcej

w szkołach: OSM II st. i SM II st. (do niedawna istniejąca pod nazwą PSM II st.) - przygotowuje do zawodu - muzyk

2. Specjalność INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA (OSM II st.)

daje możliwość nauki gry na:

 • trąbce, saksofonie, puzonie

 • fortepianie, kontrabasie, perkusji,

w szkole: OSM II st. - przygotowuje do zawodu - muzyk

3. Specjalność RYTMIKA- przygotowuje do zawodu muzyk - muzyk
- więcej

4. |Specjalność WOKALISTYKA - przygotowuje do zawodu - muzyk
- więcej

do góry

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. - cykl 6- letni.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia łączy przedmioty zawodowe z przedmiotami zintegrowanymi w klasach od I do III i ogólnokształcącymi w klasach od IV do VI. Szkoła daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:

 • fortepian,

 • skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara,

 • flet, klarnet, saksofon, waltornia, akordeon, perkusja.

Dzieci od najmłodszych lat uczestniczą w przeglądach, przesłuchaniach i konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.

do góry

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. - cykl 6-letni.

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia łączy przedmioty ogólnokształcące z zawodowymi. Szkoła daje wykształcenie muzyczne oraz ogólne w zakresie gimnazjum i liceum profilowanego. Zajęcia ogólnokształcące i ogólnomuzyczne odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00, natomiast zajęcia indywidualne na ogół w godzinach popołudniowych.

 

W związku z reformą szkolnictwa w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2013/2014 zostały wprowadzone w OSM II stopnia (klasy V – VI) następujące profile:

1. Profil humanistyczny (j. polski, do wyboru język angielski lub język niemiecki oraz przyroda)

2. Profil matematyczny (matematyka, do wyboru język angielski lub język niemiecki, historia)

 

W szkole prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego.

Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są m. in. na pływalni.

W szkole pełni dyżur higienistka szkolna.

Szkoła posiada także bufet i stołówkę.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą również w olimpiadach matematycznych, artystycznych oraz zawodach sportowych.

do góry

3. Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

Szkoła realizuje przedmioty wyłącznie zawodowe i daje wykształcenie muzyczne. Zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych. Zdobywane umiejętności prezentowane są przez uczniów w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i koncertach w zakresie gry solowej i zespołowej.

do góry