ostatnia aktualizacja: 12 września 2017 16:22

Napisz do nas

 

opracowanie:
Piotr Ożóg

 

EGZAMIN MATURALNY

 

·         Rok szkolny 2016/2017

Tabela 5. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 roku – odsetek sukcesów (wynik ogólnopolski) 

 

Wszyscy zdający

w tym:

 

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających:

258 030

100 %

165 903

100%

92 127

100 %

osoby, które zdały egzamin

202 550

78,5 %

140 013

84,4 %

62 537

67,9 %

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

38 304

14,8 %

17 689

10,7 %

20 615

22,4 %

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

17 176

6,7 %

8 201

4,9 %

8 975

9,7 %

 Tabela 6. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 roku – odsetek sukcesów (wynik z województwa podkarpackiego) 

 

Wszyscy zdający

w tym:

 

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających:

17 023

100 %

10 585

100 %

6 438

100 %

osoby, które zdały egzamin

13 258

78 %

9 209

85 %

4 229

66 %

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

2 608

15 %

1 060

10 %

1 548

24 %

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

1 157

7 %

496

5 %

661

10 %

Tabela 7. Wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w procentach (dotyczy tylko uczniów zdających egzamin po raz pierwszy)

 

Liczba zdających uczniów

Średnie wyniki

Zdawalność

 

 

 

ZSM Nr 1

 

Polska

Województwo podkarpackie

w szkole

w Polsce

w województwie podkarpackim

Język polski

14

55,2 %

59 %

54 %

100 %

98 %

96 %

Matematyka

14

60,3 %

60 %

55 %

92,9 %

87 %

82 %

Język angielski

13

70,8 %

77 %

69 %

84,6 %

95 %

92 %

Język niemiecki

1

46,0 %

72 %

61 %

100 %

96 %

94 %

Język polski

5

74,0%

52 %

44 %

-

-

-

Fizyka

1

20,0 %

46 %

37 %

-

-

-

Historia muzyki

4

50,4 %

55 %

35 %

-

-

-

Matematyka

3

25,3 %

47 %

38 %

-

-

-

Wiedza o społeczeństwie

1

28,3 %

29 %

25 %

-

-

-

Język angielski

9

52,7 %

65 %

57 %

-

-

-

 

·         Rok szkolny 2015/2016

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

15

15

100,0

0

0,0

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

MPO-P1

1

podstawowy

polski

Tak

73,9%

15

15

Język polski

MPO-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

77,7%

15

15

Matematyka

MMA-P1

1

podstawowy

polski

Tak

61,7%

15

15

Język angielski

MJA-P1

1

podstawowy

polski

Tak

80,9%

13

13

Język angielski

MJA-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

90,3%

13

13

Język niemiecki

MJN-P1

1

podstawowy

polski

Tak

82,0%

2

2

Język niemiecki

MJN-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

85,0%

2

2

 

·         Rok szkolny 2014/2015

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

22

100

100,0

0

0,0

 

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

MPO-P1

1

podstawowy

polski

Tak

68,4%

22

22

Język polski

MPO-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

67,7%

22

22

Matematyka

MMA-P1

1

podstawowy

polski

Tak

44,3%

22

22

Język angielski

MJA-P1

1

podstawowy

polski

Tak

68,4%

19

19

Język angielski

MJA-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

88,2%

19

19

Język niemiecki

MJN-P1

1

podstawowy

polski

Tak

78,0%

3

3

Język niemiecki

MJN-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

72,2%

3

3

 

Cztery osoby zdały egzamin poprawkowy z matematyki w terminie sierpniowym.
 

·         Rok szkolny 2013/2014

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

14

14

100,0

0

0,0

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

MPO-P1

1

podstawowy

polski

Tak

63,2%

14

14

Język polski

MPO-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

80,7%

14

14

Matematyka

MMA-P1

1

podstawowy

polski

Tak

51,1%

14

14

Język angielski

MJA-P1

1

podstawowy

polski

Tak

70,6%

8

8

Język angielski

MJA-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

75,8%

8

8

Język niemiecki

MJN-P1

1

podstawowy

polski

Tak

89,3%

6

6

Język niemiecki

MJN-1- ustny

1

nie dotyczy

polski

Nie

65,6%

6

6

 

Jedna osoba zdała egzamin poprawkowy w terminie sierpniowym.
 

·         Rok szkolny 2012/2013

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

15

15

100,0

0

0,0

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

MPO-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

63,4%

15

15

Język polski

MPO-1- ustny

A1

nie dotyczy

polski

Nie

85,5%

15

15

Matematyka

MMA-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

61,6%

15

15

Język angielski

MJA-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

85,6%

9

9

Język angielski

MJA-1- ustny

A1

nie dotyczy

polski

Nie

92,3%

9

9

Język niemiecki

MJN-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

83,0%

6

6

Język niemiecki

MJN-1- ustny

A1

nie dotyczy

polski

Nie

89,0%

6

6

 

·         Rok szkolny 2011/2012

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

19

19

100,0

0

0,0

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

MPO-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

57,7%

19

19

Język polski

MPO-1- ustny

A1

nie dotyczy

polski

Nie

86,5%

19

19

Matematyka

MMA-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

69,2%

19

19

Język angielski

MJA-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

65,8%

13

13

Język angielski

MJA-1- ustny

A1

nie dotyczy

polski

Nie

64,7%

13

13

Język niemiecki

MJN-P1

A1

podstawowy

polski

Tak

87,0%

6

6

Język niemiecki

MJN-1- ustny

A1

nie dotyczy

polski

Nie

100,0%

6

6

 

·         Rok szkolny 2010/2011

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

22

21

95,5

1

4,5

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

53%

22

21

Język polski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

85%

22

22

Matematyka

 

A1

podstawowy

polski

Tak

46%

22

21

Język angielski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

79%

17

17

Język angielski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

77%

17

17

Język niemiecki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

66%

5

5

Język niemiecki

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

63%

5

5

 

·         Rok szkolny 2009/2010

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

18

18

100,0

0

0,0

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

71%

18

18

Język polski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

85%

18

18

Matematyka

 

A1

podstawowy

polski

Tak

73%

18

18

Język angielski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

90%

8

8

Język angielski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

92%

8

8

Język francuski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

93%

1

1

Język francuski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

100%

1

1

Język niemiecki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

75%

9

9

Język niemiecki

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

81%

9

9

 

·         Rok szkolny 2008/2009

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

33

31

93,9

2

6,1

 

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

54%

32

32

Język polski

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

50%

1

1

Język polski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

87%

33

33

Fizyka i astronomia

 

A1

podstawowy

polski

Tak

66%

1

1

Geografia

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

53%

4

3

Historia muzyki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

65%

25

25

Historia muzyki

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

68%

1

1

Matematyka

 

A1

podstawowy

polski

Tak

42%

`1

1

Wiedza o społeczeństwie

 

A1

podstawowy

polski

Tak

67%

1

1

Język angielski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

79%

14

14

Język angielski

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

83%

2

2

Język angielski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

85%

16

16

Język niemiecki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

61%

17

16

Język niemiecki

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

79%

17

17

 

·         Rok szkolny 2007/2008

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

26

26

100,0

0

0,0

 

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

62%

26

26

Język polski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

94%

26

26

Historia

 

A1

podstawowy

polski

Tak

71%

1

1

Historia muzyki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

71%

22

22

Historia muzyki

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

93%

2

2

Matematyka

 

A1

podstawowy

polski

Tak

42%

`1

1

Język angielski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

78%

17

17

Język angielski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

83%

17

17

Język niemiecki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

80%

9

9

Język niemiecki

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

82%

9

9

 

·         Rok szkolny 2006/2007

 

Liczba zdających

Ogółem

Zdało

%

Nie zdało

%

30

30

100,0

0

0,0

 

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot

Kod przedmiotu

Typ wym.

Poziom

Język zdawania

Pisemny

Średnia

Zdawało

Zdało

Język polski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

55%

28

28

Język polski

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

74%

2

2

Język polski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

94%

30

30

Historia muzyki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

64%

24

24

Historia muzyki

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

81%

6

6

Język angielski

 

A1

podstawowy

polski

Tak

60%

22

22

Język angielski

 

A1

rozszerzony

polski

Tak

65%

2

2

Język angielski

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

71%

22

22

Język niemiecki

 

A1

podstawowy

polski

Tak

87%

6

6

Język niemiecki

 

A1

nie dotyczy

polski

Nie

77%

6

6

 

do góry

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

·         Rok szkolny 2016/2017

Tabela 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej wyznaczonej przez OKE Kraków

Nazwa wyniku

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej średniej

Średni

Wyżej Średniej

Wysoki

Bardzo wysoki

Najwyższy

Stopień skali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół

4 %

7 %

12 %

17 %

20 %

17 %

12 %

7 %

4 %

Przedmiot

Punktacja

 

Język polski

15 – 38

39 – 56

57 – 62

63 – 66

67 – 70

71 – 73

74 – 78

79 – 85

86 – 96

 

Historia i wos

22 – 34

35 – 46

47 – 51

52 – 55

56 – 59

60 – 63

64 – 68

69 – 78

79 – 94

 

Matematyka

11 – 20

21 – 30

31 – 36

37 – 41

42 – 46

47 – 51

52 – 59

60 – 72

73 – 96

Przedmioty przyrodnicze

21 – 32

33 – 41

42 – 45

46 – 48

49 – 52

53 – 55

56 – 60

61 – 71

72 – 94

 

Język angielski

24 – 37

38 – 47

48 – 54

55 – 60

61 – 67

68 – 74

75 – 83

84 – 94

95 – 100

Język niemiecki

26 – 35

36 – 38

39 – 43

44 – 48

49 – 55

56 – 62

63 – 70

71 – 80

81 – 100

 

W odniesieniu do skali staninowej w 3. częściach egzaminu gimnazjalnego tj. języku polskim, historii i wiedzy o społeczeństwie i języku niemieckim nasi uczniowie uzyskali co najmniej 7 stanin czyli wynik wysoki, bardzo wysoki lub najwyższy. Najsłabiej wypadły przedmioty przyrodnicze, których wynik to stanin 5 (wynik średni).

Wśród zdających są uczniowie, którzy napisali ten egzamin bardzo słabo  i na tych uczniów trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę w dalszym procesie edukacyjnym, bo są to „uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami w dalszej fazie nauki”, a przed nimi za trzy lata egzamin maturalny.

 

·         Rok szkolny 2015/2016

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

 

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom podstawowy

Język niemiecki poziom rozszerzony

 

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

 

32

100

32

100

28

100

28

100

40

100

40

100

40

100

40

100

Klasa A

25,7

80,4

19,0

59,5

15,1

53,8

13,8

49,4

29,5

73,9

21,8

54,4

26,3

65,7

22,5

56,3

Szkoła

25,7

80,4

19,0

59,5

15,1

53,8

13,8

49,4

29,5

73,9

21,8

54,4

26,3

65,7

22,5

56,3

Gmina

23,7

74,2

20,4

63,7

16,6

59,1

16,8

60,0

29,3

73,4

22,5

56,2

28,2

70,5

24,7

61,7

Powiat

23,7

74,2

20,4

63,7

16,6

59,1

16,8

60,0

29,3

73,4

22,5

56,2

28,2

70,5

24,7

61,7

Województwo

22,6

70,5

18,3

57,2

14,1

50,4

14,7

52,7

24,9

62,1

16,7

41,8

22,8

56,9

19,2

47,9

 

Tabela. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej wyznaczonej przez CKE

Nazwa wyniku

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej średniej

Średni

Wyżej Średniej

Wysoki

Bardzo wysoki

Najwyższy

Stopień skali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół

4 %

7 %

12 %

17 %

20 %

17 %

12 %

7 %

4 %

Przedmiot

Punktacja

 

Język polski

14 – 36

37 – 55

56 – 61

62 – 65

66 – 69

70 – 73

74 – 78

79 – 84

85 – 97

 

Historia i wos

25 – 37

38 – 46

47 – 50

51 – 53

54 – 56

57 – 59

60 – 64

65 – 73

74 – 92

 

Matematyka

12 – 21

22 – 33

34 – 39

40 – 43

44 – 48

49 – 53

54 – 60

61 – 72

73 – 96

Przedmioty przyrodnicze

20 – 32

33 – 40

41 – 44

45 – 47

48 – 51

52 – 54

55 – 59

60 – 70

71 – 92

 

Język angielski

25 – 36

37 – 45

46 – 51

52 – 57

58 – 63

64 – 70

71 – 79

80 – 91

92 – 99

Język niemiecki

26 – 33

34 – 38

39 – 43

44 – 50

51 – 59

60 – 66

67 – 75

76 – 85

86 – 100

 

·         Rok szkolny 2014/2015

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

 

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom podstawowy

 

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

 

32

100

32

100

29

100

28

100

40

100

40

100

40

100

Klasa A

22,8

71,1

23,3

72,9

15,2

52,5

15,9

56,8

30,6

76,6

25,9

64,7

22,0

55,0

Szkoła

22,8

71,1

23,3

72,9

15,2

52,5

15,9

56,8

30,6

76,6

25,9

64,7

22,0

55,0

Gmina

21,4

66,9

22,3

69,7

16,7

57,6

16,3

58,1

30,3

75,8

23,6

59,1

24,7

61,7

Powiat

21,4

66,9

22,3

69,7

16,7

57,6

16,3

58,1

30,3

75,8

23,6

59,1

24,7

61,7

Województwo

20,1

62,7

20,8

65,0

14,6

50,3

14,3

51,2

26,1

65,2

18,1

45,2

22,2

55,4

 

Tabela. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej wyznaczonej przez CKE

Nazwa wyniku

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej średniej

Średni

Wyżej Średniej

Wysoki

Bardzo wysoki

Najwyższy

Stopień skali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół

4 %

7 %

12 %

17 %

20 %

17 %

12 %

7 %

4 %

Przedmiot

Punktacja

 

Język polski

23 – 37

38 – 51

52 – 56

57 – 59

60 – 62

63 – 65

66 – 69

70 – 76

77 - 90

 

Historia

32 – 44

45 – 54

55 – 58

59 – 61

62 – 64

65 – 67

68 – 71

72 – 28

79 – 94

 

Matematyka

15 – 23

24 – 34

35 – 40

41 – 44

45 – 48

49 – 52

53 – 59

60 – 71

72 – 93

Przedmioty przyrodnicze

23 – 32

33 – 39

40 – 43

44 – 46

47 – 49

50 – 52

53 – 56

57 – 66

67 – 93

 

Język angielski

26 – 38

39 – 49

50 – 55

56 – 60

61 – 66

67 – 72

73 – 80

81 – 91

92 – 100

Język niemiecki

30 – 39

40 – 43

44 – 47

48 – 51

52 – 56

57 – 62

63 – 70

71 – 79

80 – 100

 

·         Rok szkolny 2013/2014

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

 

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom podstawowy

Język niemiecki poziom rozszerzony

 

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

 

32

100

33

100

28

100

28

100

40

100

40

100

40

100

40

100

Klasa A

25,7

80,3

20,8

63,0

16,0

57,1

14,6

52,1

28,1

70,3

19,4

48,5

32,5

81,3

30,0

75,0

Szkoła

25,7

80,3

20,8

63,0

16,0

57,1

14,6

52,1

28,1

70,3

19,4

48,5

32,5

81,3

30,0

75,0

Gmina

23,5

73,4

21,0

63,6

15,7

56,1

16,4

58,6

30,1

75,3

21,8

54,5

24,6

61,5

30,8

77,0

Powiat

23,5

73,4

21,0

63,6

15,7

56,1

16,4

58,6

30,1

75,3

21,8

54,5

24,6

61,5

30,8

77,0

Województwo

22,4

70,0

19,7

59,7

13,7

48,9

14,9

53,2

26,2

65,5

17,0

42,5

21,0

52,5

15,1

37,8

 

Tabela. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej wyznaczonej przez CKE

Nazwa wyniku

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej średniej

Średni

Wyżej Średniej

Wysoki

Bardzo wysoki

Najwyższy

Stopień skali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół

4 %

7 %

12 %

17 %

20 %

17 %

12 %

7 %

4 %

Przedmiot

Punktacja

Język polski

 

16,8 – 40,5

40,6 – 56,4

56,5 – 61,5

61,6 – 65,1

65,2 – 68,7

68,8 – 72,0

72,1 – 76,0

76,1 – 82,1

82,2 – 93,2

Historia

 

29,2 – 41,8

41,9 – 50,2

50,3 – 53,9

54,0 – 56,5

56,6 – 59,2

59,3 – 62,3

62,4 – 66,0

66,1 – 73,4

73,5 – 90,2

Matematyka

 

10,8 – 20,7

20,8 – 32,9

33,0 – 38,7

38,8 – 43,1

43,2 – 47,5

47,6 – 52,4

52,5 – 59,1

59,2 – 72,1

72,2 – 97,2

Przedmioty przyrodnicze

24,6 – 34,5

34,6 – 42,3

42,4 – 46,1

46,2 – 49,0

49,1 – 51,1

52,2 – 55,3

55,4 – 59,7

59,8 – 68,9

69,0 – 95,3

Język angielski

22,2 – 37,8

37,9 – 48,7

48,8 – 55,2

55,3 – 60,8

60,9 – 66,9

67,0 – 73,5

73,6 – 81,6

81,7 – 92,8

92,9 – 97,2

Język niemiecki

26,5 – 36,5

36,6 – 40,8

40,9 – 45,0

45,1 – 49,6

49,7 – 54,6

54,7 – 60,1

60,2 – 67,5

67,6 – 76,8

76,9 -100,0

 

·         Rok szkolny 2012/2013

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

 

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom podstawowy

Język niemiecki poziom rozszerzony

 

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

 

32

100

33

100

29

100

28

100

40

100

40

100

40

100

40

100

Klasa A

21,9

68

20,7

63

16,4

57

17,6

63

28,9

72

23,4

59

27,5

69

18,5

46

Szkoła

21,9

68

20,7

63

16,4

57

17,6

63

28,9

72

23,4

59

27,5

69

18,5

46

Gmina

21,7

68

21,2

64

16,6

57

18,8

67

29,5

74

22,6

57

21,0

53

16,8

42

Powiat

21,7

68

21,2

64

16,6

57

18,8

67

29,5

74

22,6

57

21,0

53

16,8

42

Województwo

20,2

63

19,5

59

14,5

50

17,3

62

25,1

63

17,3

43

22,6

57

15,8

40

 

Tabela. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej wyznaczonej przez CKE

Nazwa wyniku

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej średniej

Średni

Wyżej Średniej

Wysoki

Bardzo wysoki

Najwyższy

Stopień skali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół

4 %

7 %

12 %

17 %

20 %

17 %

12 %

7 %

4 %

Przedmiot

Punktacja

Język polski

 

18,8 – 34,6

34,7 – 50,6

50,7 – 55,4

55,5 – 59,1

59,2 – 62,6

62,7 – 66,4

66,5 – 71,3

71,4 -78,8

78,9 – 92,7

Historia

 

28,0 – 40,6

40,7 – 48,4

48,5 -52,0

52,1 – 54,9

55,0 – 57,9

58,0 – 61,2

61,3 – 65,8

65,9 – 74,5

74,6 – 91,2

Matematyka

 

14,4 – 24,5

24,6 – 34,8

34,9 – 40,3

40,4 – 44,3

44,4 – 48,3

48,4 – 53,0

53,1 – 59,4

59,5 – 72,2

72,3 – 98,9

Przedmioty przyrodnicze

22,6 – 39,6

39,7 – 49,4

49,5 – 53,5

53,6 – 56,5

56,6 – 59,7

59,8 – 63,0

63,1 – 67,4

67,5 – 75,6

75,7 – 97,7

Język angielski

23,5 – 37,9

38,0 – 46,5

46,6 – 52,1

52,2 – 57,2

57,3 – 62,8

62,9 – 69,1

69,2 – 77,7

77,8 – 91,4

91,5 - 100

Język niemiecki

24,4 – 33,7

33,8 – 39,3

39,4 – 45,8

45,9 – 53,0

53,1 – 59,7

59,8 – 66,4

66,5 – 73,8

73,9 – 83,6

83,7 – 99,8

 

·         Rok szkolny 2011/2012

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

 

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom podstawowy

Język niemiecki poziom rozszerzony

 

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

Pkt

%

 

32

100

33

100

30

100

26

100

40

100

40

100

40

100

40

100

Klasa A

25,7

80

23,9

72

17,8

59

14,7

57

27,8

70

21,8

55

35,2

88

28,0

70

Szkoła

25,7

80

23,9

72

17,8

59

14,7

57

27,8

70

21,8

55

35,2

88

28,0

70

Gmina

22,9

72

22,2

67

16,7

56

14,5

56

29,2

73

22,9

57

23,2

58

13,8

35

Powiat

22,9

72

22,2

67

16,7

56

14,5

56

29,2

73

22,9

57

23,2

58

13,8

35

Województwo

21,5

67

20,5

62

14,7

49

13,3

51

24,9

62

17,7

44

22,8

57

12,7

32

 

Tabela. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej wyznaczonej przez CKE